Publieksonderzoek Nederlandse en Vlaamse Zwembaden 2022

Grootschalig publieksonderzoek bij bezoekers, afhakers en niet-bezoekers
In samenwerking met Mulier Instituut Nederland, VSG Nederland, Universiteit Gent, Netwerk Lokaal Sportbeleid, LMR

Het onderzoek in een oogopslag

Al meer dan 240 zwembaden nemen deel. Inschrijven kan nog tot 28/2/2022.

Onderzoek mogelijk tot 31/8/22

Geen impact op werklast medewerkers

Ontvang na afloop van het onderzoek een uitgebreid persoonlijk onderzoeksrapport. Enkel u zal zicht hebben op uw persoonlijke resultaten.

Benchmark anoniem met vergelijkbare zwembaden in Nederland​. De vragenlijst wordt gepersonaliseerd voor uw zwembad. Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen.

Er worden verschillende incentives voorzien om respondenten te motiveren om deel te nemen aan de bevraging. 

Per enquête wordt 1m² bedreigd regenwoud gered. Ook zijn er waardebonnen van 250€ voor sportmateriaal bij Decathlon te winnen.

Specifieke communicatiematerialen en digitale tools worden ter beschikking gesteld voor de verspreiding van de bevraging.

Wanneer?

 • Voorjaar 2022 (januari > juni)

 • Verlengde periode tot eind augustus mogelijk voor buitenbaden
   

Voor wie?

 • Het onderzoek is ontworpen op maat van zowel kleine, middelgrote als grote zwembaden

 • Zowel voor binnen- als buitenbaden

 • Aanbod op maat voor groepen met meerdere zwembaden
   

Doelgroep?

 • Bezoekers van uw zwembad

 • Afhakers en niet-bezoekers

 • Volwassenen en jeugd

Inhoud

 • Beleving in en rond het zwembad

 • Impact van het zwembad op het
  welzijn van de bezoeker

 • Een leven lang zwemmen

 • Evaluatie van aanbod / dienstverlening 

 • Infrastructuur en omkadering

 • Communicatie

 • Profiel van de bezoekers

 • Cross-gebruik andere sporten en sportmobiliteit

 • Toegankelijkheid en inclusie

 • Reisbereidheid

 • Impact corona

 • Net Promotor Score

 • ...

Het onderzoek wordt aan kostprijs aangeboden. Om het deelnemen zo laagdrempelig mogelijk te houden kan het budget indien gewenst gespreid worden over 2021 en 2022, of volledig opgenomen worden in 2021 of 2022. Heeft u meerdere zwembaden in beheer of maakt u deel uit van een groep? Contacteer ons voor een aangepast voorstel. (Groepsrapport, compleet beeld van uw regio, aangepaste prijs,..)
Indoor%20Swimming%20Pool_edited.jpg

Voor elke ingevulde enquête wordt 1 m² regenwoud gered van verdwijning, dit als incentive voor de deelnemers. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World Land Trust. De officiële certificaten worden na het onderzoek samen met uw persoonlijk rapport bezorgd. 

wlt.png

Waarom een publieksonderzoek?

Samen met Mulier Instituut (Dr. Remco Hoekman), Vereniging Sport en Gemeenten, Netwerk Lokaal Sportbeleid en Universiteit Gent (Prof. Dr. Annick Willem, professor sportwetenschappen) ontstond het idee na een vraag uit de markt om een grootschalig publieksonderzoek te organiseren voor alle Nederlandse en Vlaamse  zwembaden.

 

Dit onderzoek biedt kans om op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze de eigen zwemmers uitgebreid te bevragen over alle aspecten van hun ervaringen in en rond het zwembad. Ook afhakers en niet-zwemmers komen aan bod, net zoals jeugd en kinderen. Door het grootschalig opzet van het onderzoek zal er (anoniem) gebenchmarkt kunnen worden met andere zwembaden en de Nederlandse resultaten. Dit onderzoek zal ook als nulmeting fungeren en tevens de komende jaren dienen als een tool ter ondersteuning van het beleid, vorming, ... 

U leest alle details op deze pagina.