Hoeveel werklast zal het onderzoek veroorzaken bij de medewerkers?

Omdat de werkdruk hoog is en de medewerkers van het zwembad geen extra tijd beschikbaar hebben, wordt voor een onderzoeksmethode gekozen die (quasi) geen werklast veroorzaakt voor de medewerkers.

- We vragen bij de opstart om via een korte online enquête de karakteristieken van het zwembad door te geven zodat we de bevraging voor u kunnen personaliseren en programmeren. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

- Daarnaast vragen we om de link naar de enquête te bezorgen aan uw bezoekers. Hiervoor bezorgen we u gepaste communicatiemateriaal (briefing/teksten/banners/QR code, ...) en ondersteuning. Verder hoef je niets te doen. Na afloop krijg je een handig en praktisch inzetbaar rapport voor je zwembad van ons.

Wie mag de bevraging invullen?

Alle bezoekers , afhakers en niet bezoekers van uw zwembad mogen de bevraging invullen. Er mag dan ook (indien gewenst) algemeen vanuit de stad of gemeente gecommuniceerd worden.

De vragenlijst wordt dynamisch opgesteld zodat elk profiel van respondenten de relevante vragen voorgeschoteld krijgt.

Ook voor jongeren wordt een aanbod voorzien.

Hoe verloopt het contacteren van de respondenten?

Om een sterke respons te bekomen en tevens een positieve boodschap vanuit het zwembad uit te dragen,  wordt aangeraden dat u in eerste instantie zelf communiceert naar bezoekers. Dit kan via directe e-mails, nieuwsbrieven, website, social media en andere kanalen. Hiervoor worden de nodige materialen en adviezen ter ondersteuning voorzien door het project team. 

Ook niet-bezoekers of afhakers kunnen mee bevraagd worden. Dit kan door bijvoorbeeld de stad of gemeente ook te laten communiceren over het onderzoek. U zal ook hiervoor de gepaste communicatiematerialen door ons aangeleverd krijgen. In de bevraging zullen deze respondenten automatisch de voor hen relevante vragen te zien krijgen.

De combinatie van deze communicatiekanalen heeft in meerdere onderzoeken in het verleden haar succes reeds bewezen. 

Hoe verloopt het personaliseren van de vragenlijst?

Voor de opstart van het onderzoek, ontvangt u een link naar een formulier om een aantal gegevens over uw zwembad door te geven aan het onderzoeksteam. Op basis hiervan personaliseren en programmeren zij uw persoonlijke enquête.

Is er een limiet op het aantal deelnemers dat kan deelnemen aan de bevraging?

Er is geen limiet vastgesteld. Er zijn ook geen extra kosten verbonden aan grotere aantallen respondenten.

Hoe kan ik mijn persoonlijke vragen laten toevoegen?

Via een online formulier dat we u zullen toesturen voor het personaliseren van de vragenlijst, heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen door te geven aan het onderzoeksteam. Het onderzoeksteam programmeert uw persoonlijke vragen vervolgens in uw enquête. Het team kijkt voor het programmeren de vraagstelling na en geeft advies indien nodig.

Anonimiteit

De resultaten per zwembad worden neergeschreven in een persoonlijk individueel rapport. Dit rapport wordt enkel gedeeld met het betreffende zwembad, en wordt dus aan niemand anders doorgegeven.
Het staat u uiteraard vrij om zelf naar buiten te treden met de resultaten indien gewenst.

Ook voor de respondenten die deelnemen aan de bevraging wordt de anonimiteit gegarandeerd: hun antwoorden worden anoniem verwerkt.

Veiligheid

Online veiligheid is belangrijk: de bevragingen worden gehost op beveiligde servers, met permanent lopende back-up servers die automatisch ingezet worden in het (onwaarschijnlijke) geval van serverproblemen. 
Tevens worden alle data dagelijks 'gebackupt'.