(Voorbeeld van door ons gepersonaliseerd communicatiemateriaal)

Doelstellingen

Dit publieksonderzoek omvat een uitgebreide grootschalige bezoekersbevraging in het voorjaar van 2022 (januari > augustus) u kan opstarten wanneer u dat zelf verkiest.

Het lokale karakter van de bevraging is cruciaal. Elk zwembad is anders, elk publiek is anders. Betrek je bezoekers om je beleid naar de toekomst te ondersteunen

Het onderzoek

Grootschalig Publieksonderzoek 2022

De mening van de gast is cruciaal voor een goed onderbouwd zwembadbeleid. In het voorjaar en de zomer van 2022 wordt daarom een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Nederlandse en Vlaamse zwembaden. 

De partners die het onderzoek mee aanbieden, zorgen voor extra ondersteuning en relevante input.

Deelnemende zwembaden kunnen hun publiek bevragen en betrekken, en zullen inzicht krijgen in alle relevante domeinen:

> profiel van de bezoeker/zwemmer

> impact van het zwembad op de bezoeker

> beleving in het zwembad

> evaluatie van het aanbod

> infrastructuur en omkadering

> communicatie

> Betalingsbereidheid

> Impact corona

> Net Promotor Score

> ... ... ...

Het onderzoek spitst zich niet enkel toe op zwemmers en bezoekers, maar ook op afhakers, niet-bezoekers. Er wordt extra aandacht geschonken aan jeugd.

Zwembaden zullen zich (anoniem) kunnen benchmarken met vergelijkbare zwembaden en met de Nederlandse resultaten in een individueel onderzoeksrapport.

Timing

 • In het voorjaar van 2022 (januari > augustus) wordt dit uitgebreide publieksonderzoek georganiseerd over alle relevante domeinen. Er wordt in overleg met de partners gekeken naar het meest geschikte moment.

 • U kan uw zwembad inschrijven voor deelname aan het onderzoek via deze link. Inschrijven kan tot eind februari 2022.

​​

Groepen

Voor groepen van zwembaden werd een aangepast aanbod uitgewerkt:

 • Bijkomende rapportering op groepsniveau

 • Persoonlijke vragen op groepsniveau

 • Groepstarief
   

Neem als groep contact op met het onderzoeksteam.

Resultaten

 • Na afloop van het onderzoek krijg je een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten​

 • Het individuele rapport laat je eveneens toe om de resultaten van je zwembad anoniem te vergelijken met vergelijkbare zwembaden en met de Nederlandse resultaten. 

​​

De individuele resultaten en het rapport worden enkel aan het betreffende zwembad bezorgd en blijven verder volledig anoniem.

Poster zwembad.png

Methode

 • Via een online dynamische bevraging worden de bezoekers bevraagd. Ook afhakers of niet-bezoekers kunnen bereikt worden. 

 • De vragenlijst kan door de zwembaden verspreid worden via verschillende kanalen: communicatiematerialen in de gebouwen, bezoekersbestanden, nieuwsberichten, website, sociale media, ... Ook vanuit de stad of gemeente en de sportdienst kan gecommuniceerd worden over het onderzoek, zodat ook niet-bezoekers bereikt kunnen worden. Het projectteam ondersteunt de zwembaden en gemeenten hierin en voorziet de nodige communicatiematerialen, platformen en briefings. Een voorbeeld van door ons gepersonaliseerde communicatie voor posters in uw zwembad vindt u hierboven.

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw zwembad. Zo worden enkel relevante vragen gesteld aan uw bezoekers, afhakers en niet-bezoekers. 
   

 • U heeft ook de mogelijkheid om tot 10 eigen vragen toe te voegen aan het onderzoek, zodat lokaal unieke vragen mee opgenomen kunnen worden.

Bijdrage

Dankzij het schaalvoordeel en de partners waarmee dit unieke onderzoek georganiseerd wordt, kan de kostprijs van het onderzoek zo laagdrempelig mogelijk gehouden worden. Het onderzoek wordt aan de effectieve kostprijs aangeboden.

Een gelijkaardig onderzoek kost normaalgezien een veelvoud van deze deelnamekost. Bekijk hier een extern overzicht.

Voor de prijszetting hanteren we de volgende indeling op basis van de inwonersaantallen van de stad of gemeente waarin het zwembad zich bevindt: 

Gemeente < 10K inwoners € 850​

Stad / Gemeente < 30K inwoners: € 900

Stad / Gemeente > 30K inwoners: € 975 

(Prijzen exclusief 21% BTW)

 

In deze bijdrage is alles inbegrepen. Er zijn geen beperkingen op het aantal deelnemers aan uw bevraging.

Heeft u meerdere zwembaden in beheer? Contacteer ons voor een aangepast voorstel. 

De deelnameprijs kan betaald worden in 2021 of 2022, of gespreid worden over deze jaren (50%/50%)

Neem contact op met het onderzoeksteam via het contactformulier op deze website.